Technika administracji.

Kurs: Podstawy/Elementy prawa administracyjnego.

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych.

Technik administracji.

Kurs: Przepisy/Elementy prawa cywilnego i prawa pracy.

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych.

Technik administracji.

Kurs: Zasady postępowania administracyjnego.

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych.

Technik administracji.

Kurs: Elementy finansów publicznych.

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.